CG eGOV - verzia 2021.1.2.210129-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.04.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 542675 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2000000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 548846 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 1474637 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 5517364 Spolu: 10083522 Spolu: 10083522
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.04.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 502675,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 387498,6 Granty a transfery (S144042005): 950078,0 Daňové príjmy (S144042005): 4175527,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 40000,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 161347,4 Granty a transfery (S144042004): 524559,0 Daňové príjmy (S144042004): 1341836,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 542675 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2000000 Nedaňové príjmy (S144042003): 548846 Granty a transfery (S144042003): 1474637 Daňové príjmy (S144042003): 5517364 Spolu: 10083522 Spolu: 10083522 Spolu: 2067742,9 Spolu: 2067742,9 Spolu: 8015779,1 Spolu: 8015779,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.